Общи Условия За Използване

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между DOMAINACADEMY.EU, (наричано по-долу САЙТА) от една страна и потребителите на САЙТА. Всяко лице, което е заредило на браузъра си САЙТА или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с Общите условия и ако лицето не желае да ползва услугите на САЙТА, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне САЙТА.  Използването на САЙТА обвързва посетителите с настоящите Общи условия, с нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитките.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

САЙТА предоставя собствена информация, информация от публични източници, както и информация, която има право да предоставя въз основа на споразумение с трети страни. САЙТА предоставя възможност за безплатен и пълен достъп до секциите на САЙТА.

ОТГОВОРНОСТ

Използването на САЙТА и информацията на него от ваша страна е на ваша отговорност. Ние се отричаме в най-голямата степен, позволена от закона, от всички изразени или косвени гаранции, включително и без ограничения всякакви гаранции за годност за пазарна реализация, съответствие за определена цел, право на собственост и ненарушение. Ние не гарантираме, че сайтът е без вируси, достъпен или че съдържанието му е точно. Въпреки че предприемаме разумни мерки за сигурност на сайта, вие приемате, че интернет пространството не е изцяло защитена среда и че ние не даваме гаранция, изразена или косвена, че всяка информация тук е защитена от неупълномощен достъп или използване. Ако не сте доволни от САЙТА, единственото ви удовлетворение е да преустановите използването му.

САЙТА не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на САЙТА. Цялата информация на САЙТА се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на САЙТА за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. САЙТА не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваните информационни материали.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

Ние не отговаряме за тези лица, компании и други организации, до чиито стоки или услуги може да се получи достъп или които могат да бъдат показани чрез или в САЙТА.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия могат да се променят по всяко време от САЙТА. Посетителите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на общите условия и да съобразяват поведението си с тях.